Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie wagi samochodowej najazdowej na obiekcie Oczyszczalni ścieków w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego.