Do podstawowych zadań Zakładu Usług Komunalnych należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Kamienia Pomorskiego i gmin powiatu kamieńskiego w zakresie usług komunalnych, w tym:
 

  • Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni i chodników
  • Usługi remontowe ciągów pieszo - jezdnych
  • Sprzątanie ulic, placów oraz posesji.