wszystkie pola oznaczone * są wymagane

Stan wodomierza!

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 2, 72-400 Kamień Pomorski.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązywania kontaktu na podstawie art. 6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty usprawiedliwione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
  7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@pgkkamien.pl, tel. 91 38 20 031.
  8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com