Sprzedaż sprzętu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny na sprzedaż sprzętu.

Komunikat dotyczący zmian i ograniczeń w obsłudze interesantów w PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

Taryfy cen na 2020 - 2022

Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin: Kamień Pomorski, Dziwnów oraz miejscowości Łukęcin.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2019.

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę PSZOK w Mokrawicy.