Obowiązek posiadania ważnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Mieszkańcu Gminy Kamień, informujemy że w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy - Prawo Wodne oraz niektórych innych Ustaw m.in. Ustawy o Utrzymaniu porządku i czystości w Gminach, każdy posiadacz zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych.

Umowa musi być podpisana z firmą asenizacyjną, która posiada odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych. Jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jesteśmy jedną z firm świadczących takie usługi.

Zachęcamy Państwa do pobrania Wniosku o zawarcie umowy na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych dostępnego na naszej stronie www.pgkkamien.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Szczecińskiej 41A w Kamieniu Pomorskim (teren Cmentarza). Więcej informacji pod numerem tel. 91 38 20 888.


DOKUMENTACJA