Sprzedaż sprzętu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny na sprzedaż sprzętu.

Komunikat dotyczący zmian i ograniczeń w obsłudze interesantów w PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2019.

Taryfy cen na 2020 - 2022

Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin: Kamień Pomorski, Dziwnów oraz miejscowości Łukęcin.

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę PSZOK w Mokrawicy.

Zmiany godzin otwarcia kasy

Informujemy, iż od dnia 01 października 2019 r. kasa zlokalizowana w siedzibie przedsiębiorstwa, to jest: ul. Szczecińska 2 czynna jest w godzinach od 08:00 do 11:00.

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. budowa infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mokrawicy gm. Kamień Pomorski.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2018.

RODO - zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (zwanej dalej RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych w najbliższym czasie (wraz z fakturą) trafi do Państwa pisemna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy Państwo do zapoznania się z wykazem aktualnych harmonogramów odbioru odpadów obowiązujących w roku 2020.