Zapraszamy do zapoznania się z tabelą podstawowych wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
jakim powinna odpowiadać woda. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2015 r., poz. 1989).

Lp.

Parametr mikrobiologiczny

Najwyższa dopuszczalna wartość

Liczba organizmów (jtk)

Objętość próbki (ml)

1. Escherichia coli

0

100

2. Bakterie grupy coli

0

100

3.

Enterokoki

0

100

4.

Ogólna liczba organizmów w 22°C po 72 h

bez nieprawidłowych zmian

1

 

Lp.

Parametr fizykochemiczny

Jednostka pomiarowa

Najwyższe dopuszczalne stężenie

1. Barwa

(Pt-Co)

akceptowalny

2.

Zapach

-

akceptowalny

3.

Mętność

NTU

1

4.

Amonowy jon

mg/l

0,50

5.

Azotyny

mg/l

0,50

6.

Azotany

mg/l

50

7.

Bor

mg/l

1,0

8.

Chlorki

mg/l

250

9.

Chlor wolny

mg/l

0,3

10.

pH

-

6,5-9,5

11.

Mangan

µg/l

50

12.

Sód

mg/l

200

13.

Żelazo

µg/l

200


OCENA JAKOŚCI WODY

Zapraszamy do działu Oceny Jakości Wody, gdzie cyklicznie zamieszczamy ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych.


przejdź do działu