Lp. Nazwa usługi Cena netto (PLN) Jedostka miary
1. Odbiór nieczystości stałych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą 146,20 m3
2. Odbiór odpadów segregowalnych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą 71,50 m3
3. Usługa transportowa - teren Kamień Pomorski 50,00 obszar miasta
4. Usługa transportowa - teren poza obrębem miasta 4,50 kilometr
5. Odbiór nieczystości stałych gromadzonych luzem 170,00 m3
6. Odbiór odpadów zmieszanych: pobudowlanych 400,00 m3
7. Odbiór gruzu ceglanego 40,00 m3
8. Odbiór typu Big Bag 295,00 sztuka
9. Wynajem kontenera (na okres ponad 5 dni) 15,00 doba
10. Wynajem kontenera do 5 dni 280,00 sztuka
Sprzedaż pojemników na odpady Cena brutto Jednostka miary
1. Sprzedaż pojemników używanych SM 120 | 115,00 sztuka
SM 240 | 170,00 sztuka
SM 1100 | 695,00 sztuka
Wynajem pojemników na odpady Cena netto/miesiąc Jednostka miary
1. Wynajem pojemników 15,00 sztuka/120l
    25,00 sztuka/240l
    45,00 sztuka/1100l
Odpady przyjmowane do PSZOK, ponad limity określone w Uchwale Rady Miejskiej nr XI/118/19 z 15 listopada 2019 r. Cena netto Jednostka miary
1. Odbiór odpadów zmieszanych: pobudowlanych, poremontowych i powstałych w wyniku demontażu 200 m3
2. Odbiór gruzu ceglanego 30 m3
3. Odbiór zużytych opon 6,50 sztuka

Obowiązuje od 01.02.2020 r.