Segregacja śmieci pozwala odzyskać olbrzymie ilości surowców. Produkcja puszki ze złomu umożliwia zaoszczędzenie 96% energii, zmniejszenie zanieczyszczenia wody o 97% oraz ograniczenie negatywnego wpływu aluminium na środowisko naturalne.

W dążeniu do osiągania celów realizujemy ważny dla nas aspekt społeczny prowadzonej działalności. Przejawia się on także w realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz prowadzonych działaniach informacyjnych, dzięki którym dbamy i edukujemy, jak dbać o środowisko naturalne.

W zakresie gospodarki odpadami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi:

 • sprzedaż i wynajem pojemników przeznaczonych do gromadzenia różnych typów odpadów,
 • odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami


Od 1 lipca 2013r. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim - siedziba Spółki - działa bezpłatny punkt selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W PSZOK przyjmowane są: przeterminowane leki, baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metal i opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach), zużyte opony, odpady zielone, świetlówki.

Każdy rodzaj odpadów dostarczanych do PSZOK mieszkańcy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

W PSZOK-u odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:

poniedziałek: 8.30-16.30

wtorek-piątek: 7.00-15.00

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe PGK Sp. z o.o. odbiera na podstawie zlecenia. W celu realizacji takiego zadania należy w siedzibie Spółki osobiście złożyć zamówienie na druku Zlecenia zamówienia kontenera.

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Kamień Pomorski przekazywane są do stacji przeładunkowej w Mokrawicy. W celu dalszego zagospodarowania odbierane są przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 30, 72-200 Nowogard zarządzany przez Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard.

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad, zgodnie z którymi zorganizowany został system zbiórki odpadów w Gminie Kamień Pomorski.

Segregacja śmieci pozwala odzyskać olbrzymie ilości surowców. Produkcja puszki ze złomu umożliwia zaoszczędzenie 96% energii, zmniejszenie zanieczyszczenia wody o 97% oraz ograniczenie negatywnego wpływu aluminium na środowisko naturalne.

W dążeniu do osiągania celów realizujemy ważny dla nas aspekt społeczny prowadzonej działalności. Przejawia się on także w realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz prowadzonych działaniach informacyjnych, dzięki którym dbamy i edukujemy, jak dbać o środowisko naturalne.

W zakresie gospodarki odpadami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi:

 • sprzedaż i wynajem pojemników przeznaczonych do gromadzenia różnych typów odpadów,
 • odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami
Zakład Gospodarki Odpadami


Od 1 lipca 2013r. przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim - siedziba Spółki - działa bezpłatny punkt selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W PSZOK przyjmowane są: przeterminowane leki, baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metal i opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach), zużyte opony, odpady zielone, świetlówki.

Każdy rodzaj odpadów dostarczanych do PSZOK mieszkańcy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

W PSZOK-u odpady przyjmowane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:

poniedziałek: 8.30-16.30

wtorek-piątek: 7.00-15.00

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe PGK Sp. z o.o. odbiera na podstawie zlecenia. W celu realizacji takiego zadania należy w siedzibie Spółki osobiście złożyć zamówienie na druku Zlecenia zamówienia kontenera.

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Kamień Pomorski przekazywane są do stacji przeładunkowej w Mokrawicy. W celu dalszego zagospodarowania odbierane są przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 30, 72-200 Nowogard zarządzany przez Celowy Związek Gmin R-XXI, ul. Plac Wolności 5, 72-200 Nowogard.

Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące zasad, zgodnie z którymi zorganizowany został system zbiórki odpadów w Gminie Kamień Pomorski.

Gromadzenie i częstotliwość odbioru odpadów w domach jednorodzinnych

Zasady gromadzenia odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne - pojemniki 120, 240 litrów
 • selektywnie zbierane odpady komunalne - system workowo-pojemnikowy
  • metale i tworzywa sztuczne  – worek/pojemnik żółty 120, 240 l
  • papier – worek/pojemnik niebieski 120, 240 l
  • szkło: worek/pojemnik zielony 120, 240 l
 • odpady wielkogabarytowe - odbierane sprzed posesji na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub poprzez Formularz zgłoszeniowy
 • odpady ulegające biodegradacji - odbierane 1 x w tygodniu lub poprzez Formularz zgłoszeniowy

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zlokalizowanych w Kamieniu Pomorskim i Gminie Kamień Pomorski mogą nabyć worki w - odpowiedniej dla rodzaju odpadu kolorystyce - w PGK Sp. z o. o. - Zakład Gospodarki Odpadami za odpłatnością, w następujących cenach:

 • metale i tworzywa sztuczne: 13,90 zł brutto/25 sztuk,
 • papier: 13,90 zł brutto/25 sztuk,
 • odpady ulegające biodegradacji: 12,40 zł brutto/25 sztuk,
 • szkło: 12,40 zł brutto/25 sztuk

Aby zbiórka odpadów przebiegła sprawnie, należy zapewnić swobodny dostęp do pojemników i worków.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem:

 • mieszkańcy miasta Kamień Pomorski zobowiązani są do potwierdzenia odbioru
  w PGK Sp. z o.o. (telefonicznie lub elektronicznie poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie w zakładce kontakt)
 • mieszkańcy gminy Kamień Pomorski zobowiązani są do potwierdzenia odbioru odpadów wielkogabarytowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kamień Pomorski.

Gromadzenie i częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej

Zasady gromadzenia odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne - pojemniki1100 litrów lub kontenery
 • selektywnie zbierane odpady komunalne - pojemniki typu "dzwon"
 • odpady wielkogabarytowe - odbierane sprzed posesji
 • odpady zielone - odbierane sprzed posesji

Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych zlokalizowanych w Kamieniu Pomorskim i Gminie Kamień Pomorski mogą nabyć worki w - odpowiedniej dla rodzaju odpadu kolorystyce - w PGK Sp. z o. o. - Zakład Gospodarki Odpadami za odpłatnością, w następujących cenach:

 • metale i tworzywa sztuczne: 13,90 zł brutto/25 sztuk,
 • papier: 13,90 zł brutto/25 sztuk,
 • odpady ulegające biodegradacji: 12,40 zł brutto/25 sztuk
 • szkło: 12,40 zł brutto/25 sztuk

Odpady wielkogabarytowe są odbierane z miejsc wyznaczonych przez spółdzielnie, wspólnoty lub zarządców nieruchomości. Zazwyczaj takie miejsce znajduje się w obrębie lub tuż obok altanki śmietnikowej. Zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych można także zgłosić do PGK Kamień Pomorski sp. z o.o. telefoniczne lub poprzez Formularz zgłoszeniowy.

Odbiór od firm i nieruchomości niezamieszkałych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. odbiera odpady również od firm lub innych tzw. nieruchomości niezamieszkałych (np. restauracji). Punkty te wyposażane są w odpowiednie pojemniki a częstotliwość odbiorów ustalana jest indywidualnie w ramach umowy zawartej z osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek samodzielnie podpisać umowę z firmą odbierającą odpady. W celu podpisania umowy na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, należy zgłosić się do siedziby PGK Sp. z o. o. przy ul. Szczecińskiej 2 (Zakład Gospodarki Odpadami) w celu zawarcia umowy.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

 • zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.