UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO!

Szanowni Państwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mokrawicy, informuje iż od dnia 27 lutego 2024 roku płatności za usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór odpadów komunalnych dokonywane będą na indywidualny rachunek bankowy nabywcy wskazany na fakturze.

Informacja o nowym numerze rachunku bankowego zostanie umieszczona na fakturze za luty 2024 rok. Prosimy o zwracanie uwagi na nowy numer rachunku przy dokonywaniu wpłaty.