Ogłoszenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrawicy 14 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024.


[ PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTACJI ]