Zarząd (jednoosobowy)

mgr inż. Adrian Guranowski

Rada Nadzorcza

  • Przewodnicząca RN: dr hab. Aleksandra Grzesiuk
  • Członek: r.pr. Sławomir Tomczyk
  • Członek: Beata Sakowicz
  • Członek: Ryszard Zając

Zgromadzenie wspólników

Gmina Kamień Pomorski posiada 15.045 udziałów w kapitale zakładowym (99,85%)
21 osób fizycznych posiada 23 udziały w kapitale zakładowym (0,15%)