Zarząd (wielosobowy)

mgr inż. Adrian Guranowski - Prezes Zarządu

mgr Sylwia Sobolewska - Wiceprezes Zarządu

każdy z Członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji

Rada Nadzorcza

  • Przewodnicząca RN: dr hab. Aleksandra Grzesiuk
  • Członek: r.pr. Sławomir Tomczyk
  • Członek: Beata Sakowicz
  • Członek: Sylwia Brzęczkowska

Zgromadzenie wspólników

Gmina Kamień Pomorski posiada 15.045 udziałów w kapitale zakładowym (99,85%)
21 osób fizycznych posiada 23 udziały w kapitale zakładowym (0,15%)