Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała nr L/649/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Kamień Pomorski"

Aktualnie obowiązujące taryfy opłat i stawek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków