Lp. Nazwa usługi Cena netto (PLN) Jedostka miary
1. Wywóz nieczystości stałych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą 112,45 m3
2. Wywóz odpadów segregowalnych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą 65,00 m3
3. Usługa transportowa - teren Kamień Pomorski 50,00 obszar miasta
4. Usługa transportowa - teren poza obrębem miasta 4,00 kilometr
5. Wywóz nieczystości stałych gromadzonych luzem 150,00 m3
6. Odbiór odpadów zmieszanych: pobudowlanych, poremontowych, i powstałych w wyniku demontażu (17 09 04) 300,50 m3
7. Odbiór odpadów zmieszanych: pobudowlanych, poremontowych, i powstałych w wyniku demontażu (17 01 07) 150,50 m3
8. Odbiór gruzu ceglanego 40,00 m3
9. Odbiór typu Big Bag 250,00 sztuka
10. Wynajem kontenera (na okres ponad 5 dni) 10,00 doba
11. Wynajem kontenera do 5 dni 280,00 sztuka
Sprzedaż pojemników na odpady Cena brutto Jednostka miary
1. Sprzedaż pojemników używanych SM 120 | 100,00 sztuka
SM 240 | 135,00 sztuka
SM 1100 | 650,00 sztuka
Wynajem pojemników na odpady Cena netto/miesiąc Jednostka miary
1. Wynajem pojemników SM 120 | 10,00 sztuka
SM 140 | 15,00 sztuka
SM 1100 | 35,00 sztuka
KP 8 | 100,00 sztuka