Zarząd "Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej" Sp. z o. o. informuje, iż w związku z przypadającym w dniu wolnym od pracy (sobota) świętem: 15 sierpnia 2020 r., wyznacza w zamian dzień 10 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) jako dzień wolny od pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją: Sprawozdania za rok 2019.

Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę PSZOK w Mokrawicy.

Taryfy cen na 2020 - 2022

Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gmin: Kamień Pomorski, Dziwnów oraz miejscowości Łukęcin.

Zmiany godzin otwarcia kasy

Informujemy, iż od dnia 01 października 2019 r. kasa zlokalizowana w siedzibie przedsiębiorstwa, to jest: ul. Szczecińska 2 czynna jest w godzinach od 08:00 do 11:00.