RODO - zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (zwanej dalej RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych w najbliższym czasie (wraz z fakturą) trafi do Państwa pisemna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 2 W KAMIENIU POMORSKIM

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO), realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, informujemy, iż:

 1. Administrator
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 2, 72-400 Kamień Pomorski.

 2. Cel przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem bądź wykonania zlecenia.

 3. Odbiorcy
  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź podmioty uczestniczące w realizacji umowy/zlecenia.

 4. Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe wynikające z umowy/zlecenia przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji danej umowy/zlecenia, a także przez okres w którym mogą ujawnić się rozszerzenia związane z tą umową/zleceniem. Ponadto ciąży na nas obowiązek przechowywania przez 6 lat informacji dla celów sprawozdawczości finansowej.

 5. Przysługujące Państwu prawa
  Zgodnie z zapisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  • Dostępu do swoich danych.
  • Sprostowania (poprawienia) swoich danych.
  • Usunięcia danych, bądź ograniczenia ich przetwarzania.
  • Przenoszenia danych.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zawarcia umowy.