Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę PSZOK w Mokrawicy - drugi przetarg.