ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
(ZUK)
 

Do podstawowych zadań Zakładu Usług Komunalnych należy zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Kamienia Pomorskiego i gmin powiatu kamieńskiego w zakresie usług komunalnych, w tym:
 

 • Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni i chodników
 • Zimowe oczyszczanie mechaniczne i usuwanie gołoledzi
 • Urządzanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych
 • Usługi remontowe ciągów pieszo - jezdnych
 • Sprzątanie ulic, placów oraz posesji.
   

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest również zarządcą dwóch Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Kamień Pomorski:
 

 • Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim
 • Cmentarza Komunalnego w Jarszewie.
   

W ramach czynności administracyjnych i zarządczych prowadzonych na obu cmentarzach, personel Zakładu Usług Komunalnych wyspecjalizował się w organizacji uroczystości pogrzebowych.


 

Obsługujemy zarówno pogrzeby tradycyjne, jak i pochówki z kremacją. Naszym celem jest wspomóc Państwa na każdym etapie organizacji uroczystości oraz ułatwić oddanie należnego szacunku ukochanej osobie poprzez godną i wyjątkową ceremonię.