KROKI JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

 1. W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu osoby zmarłej.
 2. Kartę zgonu wystawić może tylko lekarz.
 3.  W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawi lekarz.
 4.  W przypadku śmierci w domu, w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza rodzinnego (gdy śmieć nastąpiła w ciągu dnia) bądź lekarza pogotowia ratunkowego (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 lub 112.
  UWAGA! Karta zgonu jest niezbędna do przetransportowania ciała zmarłego.
 5. Następnie należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę pod numerem 91 38 20 888 lub 602 724 720.
 6. Kolejną ważną czynnością jest uzyskanie z Urzędu Stanu Cywilnego aktu zgonu w celu załatwienia formalności pogrzebowych.
 7. W celu załatwienia formalności pogrzebowych należy do nas dostarczyć:
  • Akt zgonu
  • Zaświadczenie z zakładu pracy dotyczące zatrudnienia bądź ostatni odcinek renty lub emerytury
  • Legitymację ubezpieczeniową osoby zmarłej


Dodatkowe informację uzyskają Państwa drogą telefoniczną pod numerem: tel. 91 38 20 888 kom. 602 724 720, lub w naszej siedzibie przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim.


KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK POGRZEBOWY

W razie śmierci zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • Osobie ubezpieczonej
 • Osobie posiadającej emeryturę lub rentę
 • Osobie która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do pobierania emerytury bądź renty, ale spełniała wszelkie warunki jej uzyskania i pobierania
 • Osobie pobierającej świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński bądź zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • Członkowi rodziny osoby wymienionej w punkcie 1 i 2


Członkami rodziny są:

 • małżonek (wdowa i wdowiec)
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3
 • rodzeństwo
 • dziadkowie
 • wnuki


W każdym o zasiłek pogrzebowy może starać się również osoba, która pokryła koszty związane z pogrzebem.DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • Skrócony odpis aktu zgonu
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów związanych z pochówkiem
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (dowód osobisty, skrócony odpis aktów uzyskanych z urzędu stanu cywilnego)