Lp. Nazwa usługi Cena netto (PLN) Jedostka miary
1. Wywóz nieczystości stałych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą 82,50 m3
2. Wywóz odpadów segregowalnych od kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą 41,25 m3
3. Usuga transportowa - teren Kamień Pomorski 30,00 obszar miasta
4. Usuga transportowa - teren poza obrębem miasta 4,00 kilometr
5. Wywóz nieczystości stałych gromadzonych luzem 100,00 m3
6. Wywóz odpadów zmieszanych: pobudowlanych, poremontowych i powstałych w wyniku demontażu 95,00 m3
7. Wywóz gruzu ceglanego  35,00 m3
8. Odbiór typu Big Bag 145,00 sztuka
9. Wynajem kontenera (na okres ponad 5 dni) 10,00 doba
10. Wynajem kontenera do 5 dni 240,00 sztuka
Sprzedaż pojemników na odpady Cena brutto Jednostka miary
1. Sprzedaż pojemników używanych SM 120 | 100,00 sztuka
SM 240 | 135,00 sztuka
SM 1100 | 650,00 sztuka
Wynajem pojemników na odpady Cena netto/miesiąc Jednostka miary
1. Wynajem pojemników SM 120 | 4,00 sztuka
SM 140 | 6,00 sztuka
SM 1100 | 25,00 sztuka
KP 8 | 81,50 sztuka