PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  Sp. z o. o.

ul. Szczecińska 2 | 72-400 Kamień Pomorski

+48 91 38 20 888  +48 91 38 20 550  +48 91 38 20 021

Lp.

Nr wew.

Dział

1

13,18

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI i USŁUG KOMUNALNYCH

2

12

DZIAŁ EKONOMICZNY

3

14

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

4

15

ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI

5

16

STACJA PALIW

6

17

DZIAŁ KADR I PŁAC

7

25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

8

20

SEKRETARIAT

9

22, 23

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

10

26

KASA

11

27

PORTIERNIA (OD GODZ. 15:00 DO GODZ. 7:00)

12

29

DZIAŁ ZAOPATRZENIA - MAGAZYN