Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (kontraktu) na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego".

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIADOKUMENTACJA


OGŁOSZENIE